Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

E.g., 26/02/2024
E.g., 26/02/2024

Proceso seletivo func interino docente modulos transversais curso "Limpeza superficies e edificios"

13/02/2024

Aberto o proceso de selección para o nomeamento interino dun docente  para os modulos trnasversais do curso de "limpeza de superficies e mobiliario, en edificios e locais".

O prazo de presentación de instancias é de 7 días hábiles a contar dende  a publicacion nun diario, publicado anuncio o día 13/02/2024, o prazo de presentación de instancias será ata o xoves 22/02/2024.

Proceso selectivo func interino docente módulos propios curso "limpeza superficies e edificios"

13/02/2024

Aberto o proceso de selección para o nomeamento interino dun docente  para os modulos propios do curso de "limpeza de superficies e mobiliario, en edificios e locais".

O prazo de presentación de instancias é de 7 días hábiles a contar dende  a publicacion nun diario, publicado anuncio o día 13/02/2024, o prazo de presentación de instancias será ata o xoves 22/02/2024.

Oferta de emprego ano 2023

29/12/2023

Oferta de emprego público ano 2023

PROCESO SELECCIÓN ALUMNOS TRABALLADORES OBRADOIRO SENDA RÍO MIÑO: AREEIROS-PENEDO

13/11/2023

Mediante Resolución da Alcaldía de data 05/12/2023,  se require a primeira aspirante da lista de reserva que presente a documentación necesaria para contratala, se ben a mesma queda condicionada o informe do  Servizo Galego de Emprego, respecto das condicións para formalizar contrato formativo e do recoñecemento médico, respecto das condicións  físicas.

O prazo para presentar a documentación remata o xoves día 07/12/2023

PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OBRADOIRO "SENDA RÍO MIÑO: AREEIROS-PENEDO"

13/11/2023

Dado que a titora do Obradoiro senda río Miño: Areeiros-Penedo, renunciou a contratación que mantiña con esta administración a vista da lista de reserva segundo as bases, se inicia chamamento os dous aspirantesda lista de reserva, as aspirantes dispoñen de dous días hábiles para presentar a aceptación e en caso de aceptar teñen que presentar a documentación necesaria para a súa contratación. Prazo que remata o mércores día 20/12/2023.

Proceso selectivo formación lista de reserva contratacións temporais parazas profesor guitarra clásica

2/10/2023

Mediante Resolución da Alcaldía de data 19/10/2023, se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal dun profesor de guitarra ata a cobertura por persoal laboral fixo (oferta estabilización). O aspirante dispón do prazo de dous días para aceptar ou renunciar o chamamento.

Proceso selectivo formación lista de reserva condutores/as

2/10/2023

Mediante Resolución da Alcaldía de data 07/02/2024 se iniciou o chamamento o primeiro aspirante da lista de reserva de condutores, ofrecendo unha contratación interina vinculada a baixa de IT dun traballador. O aspirante dispón de 2 días hábiles para poder aceptar ou renunciar o chamamento. (prazo que remata o venres 09/02/2024)

Proceso selectivo formación lista de reserva contratación temporal prazas profesor/a guitarra eléctrica

2/10/2023

O Concello de Tui ten aberto un proceso de selección para a formación de listas de reserva para contratacións temporais de prazas de profesor/a de guitarra eléctrica, o prazo de presentación de instancias é de 5 días hábiles, prazo que remata o vindeiro día 09/10/2023.

PROCESO SELECTIVO PROFESOR GUITARRA 30 HORAS/SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZAS PROFESOR GUITARRA 30 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR CLARINETE 30 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZA PROFESOR CLARINETE 30 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO AXENTE DESENVOLVEMENTO LOCAL LABORAL FIXO CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección dunha praza AXENTE DE DESENVOLVEMENTO LCOAL laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

PROCESO SELECTIVO PRAZA PROFESOR PIANO-LINGUAXE MUSICAL 30 HORAS SEMANA LABORAL FIXO POR CONCURSO

19/09/2023

Esta administración ten aberto proceso de selección UNHA PRAZAS PROFESOR PIANO-LINGUAXE MUSICAL 30 HORAS/SEMANA laboral fixo por CONCURSO DE MÉRITOS  dentro do proceso de ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL. O prazo de presentación de instancias unha vez que o día 19/09/2023 se publicou no BOE anuncio  é de 20 días hábiles (do 20/09/2023 ata o 18/10/2023). Se atopan dispoñibles os Anexos necesarios mais arriba. Para o pago da taxa pode facerse segundo indica a base quinta das bases xerais.

Páxinas