Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Comisións Especiais

O Concello de Tui conta con dúas Comisións Especiais

Comisión Especial de Contas

 

Comisión Especial de Distincións e Honras