Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Comisións Informativas

No Concello de Tui están constituídas as seguintes comisións informativas, que se reúnen previa a celebración dos plenos para ditaminar os correspondentes expedientes. 

Comisión Informativa de Ensino, Servizos Sociais, Cultura, Turismo e Deportes

 

Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Contratación e Servizos Municipais

 

Comisión Informativa de Contas, Facenda, Patrimonio e Persoal 

 

Comisión Especial de honras e distincións