Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Enquisa Cidadá da Estratexia da Eurocidade 2030

28/01/2022

Actualmente, o Concello de Tui e a Câmara Municipal de Valença encóntranse elaborando unha Estratexia 2030 para a Eurocidade Tui-Valença no marco do proxecto europeo Unicidade, aprobado con cargo ao programa de cooperación Interreg V-A España–Portugal 2014-2020 e cofinanciado nun 75% por fondos europeos. O seu obxectivo é organizar, integrar e coordinar as dinámicas de cooperación existentes no territorio, identificar medidas concretas e instrumentos innovadores para a articulación e o desenvolvemento do espazo fronteirizo e, ao mesmo tiempo, constituir un elemento de fortalecemento e de afirmación identitaria para a Eurocidade. A Estratexia parte dunha diagnose territorial previa, nal cal se enmarca esta enquisa dirixida á cidadanía de Tui e Valença.

Realizar enquisa