Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Ensinanzas Artísticas e Musicais

Avenida da Concordia

986 60 44 04

 conservatorio@tui.gal | cmus.profesional.tui@edu.xunta.es;

Horario

Oficina

 • Luns de 9.30h a 13.30h
 • Luns a venres de 16h a 20h

Clases

 • Luns a venres de 16 a 22h 

Equipo directivo

Director: Rubén López López
Xefe de estudos: Gabriel Silvera Marcoff
Secretario: Esteban Alonso Ubiña

Claustro de Profesores
Departamento de tecla / percusión
Laura González  (Xefa do departamento)
Rubén López
Jesús González
Patricia Goberna
Ruth N. Lago
Beatriz Cristóbal
Juan Carlos Fernández
Departamento de corda pulsada / friccionada
Ángela  Neto  (Xefa do departamento)
Marta Souto
Luis Caballero
Plácido Montenegro
Gabriel Silvera      
Departamento de vento madeira / gaita
Eduardo E. Rodriguez (Xefe do departamento)
Jorge Vicente
Sofía García
Laroslav Dolisnii
Esteban Alonso
Raquel Alves
Departamento de vento metal
Víctor L. Alonso (Xefe do departamento)
Adolfo Besada
Persoal non docente
Administrativa:
Cristina Míguez Costa.

Cursos Escola de Música

 • Curso de Música e Movemento
  • 1º curso de 5 anos (martes e xoves de 17:30 a 18:15h.)
  • 2º curso de 6 anos (martes e xoves de 18:15 a 19:00h)
 • Preparatorio da Escola:
  • 45 minutos de LM en dous días alternos. 30 minutos de EAV. Avaliación conxunta dos profesores. 30 minutos de instrumento.
 • 1ºcurso de escola:
  • 2 horas semanais en dous días alternos. 1 hora semanal en 2 días alternos de EAV (avaliación conxunta) e 30 minutos de instrumento.
 • 2º curso de escola:
  • 2 horas semanais en dous días alternos. 1 hora semanal en 2 días alternos de EAV (avaliación conxunta) e 45 minutos de instrumento.
 • 3º curso de escola:
  • 2 horas semanais en dous días alternos. 1 hora semanal en 2 días alternos de EAV (avaliación por asignaturas separadas),1 hora de Orquestra de Corda ou Vento (dependendo do instrumento de cada alumno) e 1 hora de instrumento.
 • 4ºcurso de escola:
  • 2 horas semanais en dous días alternos. 1 hora semanal en 2 días alternos de EAV (avaliación por asignaturas separadas) 1 hora de Orquestra de Corda ou Vento (dependendo do instrumento de cada alumno) e 1 hora de instrumento.

Cursos Conservatorio Profesional de Música

 • 1º curso GP
 • 2º curso GP
 • 3º curso GP
 • 4º curso GP
 • 5º curso GP
 • 6º curso GP

* O número de horas e asignaturas depende da especialidade e instrumento do alumno.