Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Procesos selectivos funcionarios interinos e laboral temporal

E.g., 06/12/2021
E.g., 06/12/2021

Proceso selección persoal obradoiro de emprego "REVALORIZA TUI 2021"

30/09/2021

Finalizado o proceso selectivo se produciu a contratación do persoal para o desenvolvemento do Obradoiro Revaloriza Tui 2021

 

Proceso selectivo contratación laboral temporal 10 peóns horticultura obra: Plan prestación servizos municipais 2021 (orde 12/04/2021)

3/08/2021

Anuncio resolución  contratación de 10 peóns de horticultura para a obra Plan prestación servizos municipais 2021".

Proceso selectivo peón forestal APROL 2021

5/07/2021

Rematado o prazo de alegacións as puntuacións provisionais do proceso de selección para a contratación laboral temporal dun peón forestal a tempo completo vinculado a subvención APROL 2021, sen que se presentase algunha, as puntuacións consideránse definitivas, polo que mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 13/07/2021 se require o aspirante proposto polo tribunal para a súa contratación, a presentación da documentación necesaria para realizar a contratación.

O aspirante dispón de 2 días hábiles para presentar a documentación, prazo que finaliza o día 15/07/2021

Proceso selectivo peón horticultura e xardinería Plan Concellos 2021

12/03/2021

Con data 17/03/2021 se realizaron as probas do proceso de selección de 8 peóns de horticultura e xardinería dentro do Plan Concellos 2021, o tribunal otorgou as puntuacións provisionais, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar alegacións, no suposto de non presentarse alegacións as puntuacións provisionais se considerarán definitivas. Dado que existe empate dos aspirantes da lista de reserva con nota 5,1 que non se pode resolver cos criterios das bases de selección, se convoca ós aspirantes a realización do sorteo de desempate mañá martes día 23/03/2021 as 14:00 horas, non é obrigatoria a asistencia dos aspirantes empatados.

Proceso selectivo oficiais 2º albanel, soldador e carpinteiro Plan Concellos 2021

11/03/2021

Con data 24/03/2021 se ditaron resolucións da concellería de persoal pola que se requiren aos aspirantes de oficial segunda albanel, carpinteiro e cerraxeiro a documentación necesaria para a súa contratación, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar a mesma.

Proceso selectivo para a contratación laboral temporal a tempo completo dun oficial segunda condutor dentro plan Concellos 2021

5/03/2021

Finalizado o prazo de presentación de alegacións sen que se presentase algunha as puntuacións provisionais se consideran definitivas. Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 12/03/2021 se aceptou a o candidato proposto polo tribunal e se requiriu a documentación  necesaria para a súa contratación.

Proceso selectivo contratación 2 animadores turísticos dentro do Plan Concellos 2021

5/03/2021

Finalizado o prazo de presentación de alegacións do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 animadores turísticos dentro da liña 3 do Plan Concellos 2021, publicase o certificado da acta coa resolución de alegacións e coas puntuacións definitivas. 

Asemade, unha vez conocidas as puntuacións definitivas, mediante Resolución da concellería de persoal de data 23/03/2021 se require as aspirantes propostas definitivamente a documentación necesaria para contratar, as aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para presentar a mesma.

Proceso selectivo auxiliares de policía local 2021

8/02/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 16/06/2021 se require os candidatos da lista a presentación da documentación para contratar concedendo un prazo de 5 días hábiles para presentar a mesma.

O prazo para a presentación da documentación finaliza o vindeiro día 23/06/2021.

 

 

Proceso selectivo nomeamento interino Técnico de Xestión e formación de lista de reserva

13/10/2020

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 02/08/2021 se alterou a orde da lista de reserva para nomeamentos interinos a cal estará vixente polo prazo de 3 anos (ata 20/01/2024) o  ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

 

Páxinas