Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

E.g., 06/12/2021
E.g., 06/12/2021

Proceso selectivo formación lista de reserva para profesores de piano e pedagoxia musical

18/11/2021

O Concello de Tui iniciou expediente de selección para a formación de lista de reserva  de profesores na dobre titulación de piano e pedagoxía musical.

O prazo para a presentación de instancias finaliza o vindeiro día 01/12/2021.

Proceso selección persoal obradoiro de emprego "REVALORIZA TUI 2021"

30/09/2021

Finalizado o proceso selectivo se produciu a contratación do persoal para o desenvolvemento do Obradoiro Revaloriza Tui 2021

 

Proceso selectivo formación lista reserva contratacións laborais temporais profesor de violin

31/08/2021

Rematadas as probas selectivas do proceso para a formación dunha lista de reserva para contratacions temporais de profesor de violin, publicanse as puntuacións outorgadas polo tribunal, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para a presentación de alegacións as puntuacións provisionais, rematado o prazo sen presentarse alegacións as mesmas serán consideradas definitivas en caso de alegacións as mesmas serán resoltas polo tribunal.

Proceso selectivo para a formación de lista de reserva para contratacións laborais temporais-nomeamentos interinos de prazas de operario de limpeza viaria

6/08/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 31/08/2021 se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de  selección para a constitución dunha lista de reserva para contratacións laborais temporais-nomeamentos interinos de prazas de operario de limpeza viaria.

Os aspirantes dispoñen de 5 días hábiles para presentar alegacions a lista provisional prazo que remata o vindeiro día 07/09/2021

Lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de Técnico de Xestión, grupo A-2

4/08/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 02/08/2021 se alterou a orde da lista de reserva para nomeamentos interinos a cal estará vixente polo prazo de 3 anos (ata 20/01/2024) o  ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

Proceso selectivo contratación laboral temporal 10 peóns horticultura obra: Plan prestación servizos municipais 2021 (orde 12/04/2021)

3/08/2021

Anuncio resolución  contratación de 10 peóns de horticultura para a obra Plan prestación servizos municipais 2021".

Proceso selectivo peón forestal APROL 2021

5/07/2021

Rematado o prazo de alegacións as puntuacións provisionais do proceso de selección para a contratación laboral temporal dun peón forestal a tempo completo vinculado a subvención APROL 2021, sen que se presentase algunha, as puntuacións consideránse definitivas, polo que mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 13/07/2021 se require o aspirante proposto polo tribunal para a súa contratación, a presentación da documentación necesaria para realizar a contratación.

O aspirante dispón de 2 días hábiles para presentar a documentación, prazo que finaliza o día 15/07/2021

Proceso selectivo lista de reserva profesor escola-conservatorio especialidade clarinete

25/06/2021

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 30/09/2021 se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal  a tempo parcial (11 horas) para o curso 2021-22 e ata o 31/07/2021.

A aspirante requirida dispon do prazo de dous días hábiles para presentar a aceptación da contratación

Proceso selectivo lista de reserva profesor escola-conservatorio especialidade piano

25/06/2021

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 18/10/2021, se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal por obra ou servizo determinado, dun profesor de piano cunha xornada semanal de 30 horas e ata o 31/12/2021.

O aspirante dispón de dous días hábiles para aceptar o nomeamento, dende a publicación do anuncio, prazo que remata o día 21/10/2021

Páxinas