Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Bolsas de traballo e Listaxes de reserva

E.g., 06/12/2021
E.g., 06/12/2021

Proceso selectivo formación lista de reserva para profesores de piano e pedagoxia musical

18/11/2021

O Concello de Tui iniciou expediente de selección para a formación de lista de reserva  de profesores na dobre titulación de piano e pedagoxía musical.

O prazo para a presentación de instancias finaliza o vindeiro día 01/12/2021.

Proceso selectivo formación lista reserva contratacións laborais temporais profesor de violin

31/08/2021

Rematadas as probas selectivas do proceso para a formación dunha lista de reserva para contratacions temporais de profesor de violin, publicanse as puntuacións outorgadas polo tribunal, os aspirantes dispoñen de 3 días hábiles para a presentación de alegacións as puntuacións provisionais, rematado o prazo sen presentarse alegacións as mesmas serán consideradas definitivas en caso de alegacións as mesmas serán resoltas polo tribunal.

Proceso selectivo para a formación de lista de reserva para contratacións laborais temporais-nomeamentos interinos de prazas de operario de limpeza viaria

6/08/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 31/08/2021 se aprobou a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso de  selección para a constitución dunha lista de reserva para contratacións laborais temporais-nomeamentos interinos de prazas de operario de limpeza viaria.

Os aspirantes dispoñen de 5 días hábiles para presentar alegacions a lista provisional prazo que remata o vindeiro día 07/09/2021

Lista de reserva para nomeamentos interinos de prazas de Técnico de Xestión, grupo A-2

4/08/2021

Mediante Resolución da Concellería delegada de persoal de data 02/08/2021 se alterou a orde da lista de reserva para nomeamentos interinos a cal estará vixente polo prazo de 3 anos (ata 20/01/2024) o  ou de menos no suposto de outro proceso selectivo para as mesmas prazas.

Proceso selectivo lista de reserva profesor escola-conservatorio especialidade piano

25/06/2021

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 18/10/2021, se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal por obra ou servizo determinado, dun profesor de piano cunha xornada semanal de 30 horas e ata o 31/12/2021.

O aspirante dispón de dous días hábiles para aceptar o nomeamento, dende a publicación do anuncio, prazo que remata o día 21/10/2021

Proceso selectivo lista de reserva profesor escola-conservatorio especialidade clarinete

25/06/2021

Mediante Resolución da concellería delegada de persoal de data 30/09/2021 se iniciou o chamamento para a contratación laboral temporal  a tempo parcial (11 horas) para o curso 2021-22 e ata o 31/07/2021.

A aspirante requirida dispon do prazo de dous días hábiles para presentar a aceptación da contratación

Proceso selectivo formación lista de reserva para contratacións temporais prazas de peón de cemiterio

11/03/2021

Mediante proposta de resolución da concellería delegada de persoal de data 09/06/2021, se propón a contratación laboral temporal  en  interinidade para praza de operario de cemiterio vinculado a baixa de IT de Don Manuel Alonso Besada a Don Javier Coido Rico.

O aspirante dispón de 24 horas hábiles para que presente a documentación necesaria segundo as bases de selección.

A documentación pode presentarse directamente no rexistro electrónico deste Concello ou ben físicamente na Casa do Concello, oficina de Rexistro.

Proceso selectivo formación lista de reserva para contratacións temporais prazas de condutor

11/03/2021

Mediante proposta de resolución da concellería delegada de persoal de data 09/06/2021, se propón a contratación laboral temporal  en  interinidade para praza de condutor de obras ata que se cubra en propiedade a Don Jose Antonio Saa Rodríguez.

O aspirante dispón de 24 horas hábiles para que presente a documentación necesaria segundo as bases de selección.

A documentación pode presentarse directamente no rexistro electrónico deste Concello ou ben físicamente na Casa do Concello, oficina de Rexistro.

Páxinas