Pronóstico de Tutiempo.net
Facebook Twitter Vimeo

Ensinanzas Artísticas e Musicais

Avenida da Concordia

986 60 44 04

 conservatorio@tui.gal | cmus.profesional.tui@edu.xunta.es;

Web

  Horario

  Oficina

  • Luns de 9.30h a 13.30h
  • Luns a venres de 16h a 20h

  Clases

  • Luns a venres de 16 a 22h 

  Equipo directivo

  Director: Rubén López López
  Xefe de estudos: Gabriel Silvera Marcoff
  Secretario: Esteban Alonso Ubiña

  Claustro de Profesores
  Departamento de tecla / percusión
  Laura González  (Xefa do departamento)
  Rubén López
  Jesús González
  Patricia Goberna
  Ruth N. Lago
  Beatriz Cristóbal
  Juan Carlos Fernández
  Departamento de corda pulsada / friccionada
  Ángela  Neto  (Xefa do departamento)
  Marta Souto
  Luis Caballero
  Plácido Montenegro
  Gabriel Silvera      
  Departamento de vento madeira / gaita
  Eduardo E. Rodriguez (Xefe do departamento)
  Jorge Vicente
  Sofía García
  Laroslav Dolisnii
  Esteban Alonso
  Raquel Alves
  Departamento de vento metal
  Víctor L. Alonso (Xefe do departamento)
  Adolfo Besada
  Persoal non docente
  Administrativa:
  Cristina Míguez Costa.

  Cursos Escola de Música

  • Curso de Música e Movemento
   • 1º curso de 5 anos (martes e xoves de 17:30 a 18:15h.)
   • 2º curso de 6 anos (martes e xoves de 18:15 a 19:00h)
  • Preparatorio da Escola:
   • 45 minutos de LM en dous días alternos. 30 minutos de EAV. Avaliación conxunta dos profesores. 30 minutos de instrumento.
  • 1ºcurso de escola:
   • 2 horas semanais en dous días alternos. 1 hora semanal en 2 días alternos de EAV (avaliación conxunta) e 30 minutos de instrumento.
  • 2º curso de escola:
   • 2 horas semanais en dous días alternos. 1 hora semanal en 2 días alternos de EAV (avaliación conxunta) e 45 minutos de instrumento.
  • 3º curso de escola:
   • 2 horas semanais en dous días alternos. 1 hora semanal en 2 días alternos de EAV (avaliación por asignaturas separadas),1 hora de Orquestra de Corda ou Vento (dependendo do instrumento de cada alumno) e 1 hora de instrumento.
  • 4ºcurso de escola:
   • 2 horas semanais en dous días alternos. 1 hora semanal en 2 días alternos de EAV (avaliación por asignaturas separadas) 1 hora de Orquestra de Corda ou Vento (dependendo do instrumento de cada alumno) e 1 hora de instrumento.

  Cursos Conservatorio Profesional de Música

  • 1º curso GP
  • 2º curso GP
  • 3º curso GP
  • 4º curso GP
  • 5º curso GP
  • 6º curso GP

  * O número de horas e asignaturas depende da especialidade e instrumento do alumno.