Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Senda do río Lagartón / Senda del río Lagartón

Descripción: 

A senda do Lagartón, cunha lonxitude de 1,5 quilómetros, está situada na parroquia de Guillarei. Trátase dun sendeiro antano utilizado de cotío polos veciños. Esta senda brinda un paseo á sombra de árbores autóctonas, e cruza cunha pequena ponte por riba do regato Lagartón, que lle da nome. Está situada na zona da Veiga comezando fronte á Estación Depuradora de Augas Residuais de Guillarei e remata na parte traseira do tanatorio de Guillarei.  Está moi cerca da ponte románica sobre o río Louro e do trazado do Camiño Portugués a Santiago.

La senda del Lagartón, con una longitud de 1,5 kilómetros, está situada en la parroquia de Guillarei. Se trata de un sendero utilizado diariamente por los vecinos. Esta senda brinda un paseo a la sombra de árboles autóctonos, y cruza un pequeño puente sobre el regato Lagartón, que le da nombre. Está situada en la zona de la Veiga, comenzando frente a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guillarei y termina en la parte trasera del tanatorio de Guillarei. Está muy cerca del puente románico sobre el río Louro y del trazado del Camino Portugués a Santiago.

The Senda do Lagartón hiking path, 1.5 kilometres long, lies in the parish of Guillarei. The path has been used daily by the neighbours since ancient times. The trail meanders in the shade of native trees and crosses a little bridge on the Lagartón stream (hence its name). The route starts in the Veiga, the fertile riverside plain, in front of the wastewater treatment plant, and it ends behind the Guillarei funeral parlour. It passes near the old Romanesque bridge on the River Louro and the Portuguese Way of Saint James.