Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

San Bartolomeu de Rebordáns / San Bartolomé de Rebordáns / Saint Bartholomew Of Rebordáns

Descripción: 

Levantada sobre precedentes romanos e suevos, esta igrexa data do século XI, coa súa planta basilical, destacando os seus capiteis historiados de rudo primitivismo. Na capela maior consérvanse unhas magníficas pinturas murais do século XVI. Este antigo mosteiro foi sede episcopal nos primeiros tempos medievais.

Levantada sobre precedentes romanos y suevos, esta iglesia es del siglo XI, con su planta basilical, destacando sus capiteles historiados de rudo primitivismo. En la capilla mayor se conservan unas magníficas pinturas murales del siglo XVI. Este antiguo monasterio fue sede episcopal en los primeros tiempos medievales.

Built on Roman and Germanic predecessors, this church dates from the 11th century and it has a basilical floor plan and historiated capitals showing a raw primitivism. The sanctuary keeps some magnificent wall paintings from the 16th century. This site was a monastery and the Bishop’s see in early mediaeval times.