Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Paseo Fluvial / River promenade

Descripción: 

Aos pes do conxunto histórico de Tui, flanqueado pola muralla e polo río Miño o Paseo Fluvial brinda un espazo de lecer para pequenos e maiores. A senda de madeira proporciona un agradable paseo, ao tempo que a zona axardinada convida a deterse e gozar da paisaxe. Un parque infantil e outro de biosaudables están nas proximidades xa na zona do Penedo. Se continuamos o paseo percorremos a desembocadura do río Tripes, e poderemos chegar ata a vella Ponte Internacional.

A los pies del conjunto histórico de Tui, flanqueado por la muralla y por el río Miño el Paseo Fluvial brinca un espacio de ocio para pequeños y mayores. La senda de madera proporciona un agradable paseo, al tiempo que la zona ajardina invita a detenerse y disfrutar del paisaje. Un parque infantil y otro de biosaludables están en las proximidades, ya en la zona del Penedo. Si continuamos el paseo recorremos la desembocadura del río Tripes, y podremos llevar hasta el viejo Puente Internacional.

At the foot of the old quarter, between the city rampart and the River Miño, the river promenade offers a place for leisure for young and old. The boardwalk allows for a pleasant stroll while the greenery invites us to stop and enjoy the landscape. Near the O Penedo area, we have a playground and fitness facilities. If we walk on, we reach the mouth of the River Tripes and, further along downstream, the Old International Bridge.