Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Igrexa de San Francisco / Iglesia de San Francisco / Saint Francis's churc

986 600 660
Descripción: 

A súa fachada branca pode apreciarse nada máis chegar ao centro de Tui, equilibrada, sobria. A igrexa de estilo neoclásico con tres naves posúe no seu interior unha  fermosa cúpula, un amplo coro o retablo maior de 1741 e a capela da Venerable Orde Terceira, construída en 1777.  Formou parte dun convento franciscano. Ao seu carón o Seminario Menor Diocesano acolle un pequeno claustro e unha interesante biblioteca.

Su blanca fachada puede apreciarse nada más llevar al centro de Tui, equilibrada, sobria. La iglesia de estilo neoclásico con tres naves posee en su interior una hermosa cúpula, un amplio coro, el retablo mayor de 1741 y la capilla de la Venerable Orden Tercera, construida en 1777. Formó parte de un convento franciscano. A su lado el Seminario Menor Diocesano acoge un pequeño claustro y una interesante biblioteca.

Its white façade, restrained and balanced, greets all those who arrive at the centre of Tui. The church has a Neo-Classical style with a nave and two aisles, a beautiful dome, a broad choir, a main reredos from 1741 and the chapel of the Third Order of Saint Francis, built in 1777. It was part of a Franciscan convent. Next door, the Diocese Minor Seminary houses a small cloister and an interesting library.