Facebook Twitter Vimeo Instagram Youtube

Glorieta de Vigo

Descripción: 

Ao final do céntrico Paseo da Corredoira está a Glorieta de Vigo que da acceso aos xardíns de Troncoso. Neste lugar emprázase unha escultura de tres cabalos realizada polo escultor tudense máis internacional, Juan Oliveira.

Al final del céntrico Paseo de la Corredera está la Glorieta de Vigo que da acceso a los jardines de Troncoso. En este lugar se sitúa una escultura de tres caballos realizada por el escultor tudense más internacional, Juan Oliveira.

At the end of the Paseo da Corredoira promenade, ideal for a walk in the city centre, we have the Glorieta de Vigo, a charming little plaza offering great views and access to the Troncoso gardens. This is also the location of three horses created by our most international sculptor, Juan Oliveira.